PARTICULIEREN en SCHOLEN
Tarieven vanaf 9-08-2013

Bijdrage per
maand
Geeft recht op: U spaart p.m.
€ 5,25 1 werk tot € 450 ---
€ 5,25 2 werken met blauwe stip, tot € 450 ---
€ 7,35 1 werk van € 450 tot € 900 ---
€ 9,45 1 werk boven € 900 tot € 1500 ---
€ 12,60 1 werk van  € 1500 tot € 2300 ---
€ 18,10 1 werk van  € 2300 tot € 3200 ---
€ 24,00 1 werk boven € 3200 ---
met sparen    
€ 14,20 1 werk tot € 450 € 10
€ 14,20 2 werken met blauwe stip € 10
€ 22,80 1 werk van € 450 tot € 900 € 17
€ 27,30 1 werk boven € 900 tot € 1500 € 20
€ 32,40 1 werk boven € 900 tot € 2300 € 22
€ 37,00 1 werk boven € 2300 tot € 3200 € 22
€ 43,00 1 werk boven  € 3200 € 22

Abonnement met spaartegoed van 100%.
DE KUNSTUITLEEN heeft een unieke en steeds wisselende collectie glas, keramiek en sieraden. Deze kunstwerken zijn niet geschikt voor verhuur, maar kunnen wel gekocht worden. Wij bieden u de mogelijkheid om voor deze kunstwerken te sparen.
Het bedrag dat u per maand voor dit abonnement betaalt, wordt volledig gespaard. Zo bouwt u al snel een spaartegoed op waarmee u een keuze kunt maken uit onze glas-, keramiek- en sieraden collectie. U kunt 10, 17,20 of 22 euro per maand sparen.

LENEN.
Als u lid wordt van de kunstuitleen gaat u het lidmaatschap aan voor minstens een periode van een jaar.
Legitimatie is verplicht bij inschrijving. Na afloop van de verhuur-periode van zes maanden moet u de werken weer omwisselen. Eventueel kunt u het kunstwerk telefonisch voor een half jaar verlengen. Het abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u een maand voor het verstrijken van de termijn schriftelijk opzegt.

Reglementen en voorwaarden van De KUNSTUITLEEN
1. De abonnee dient goed voor de werken te zorgen tijdens de verhuurperiode.
2. De Kunstwerken mogen niet in de directe omgeving van een warmtebron of vochtige plaats worden opgehangen c.q. geplaatst en dienen zoveel mogelijk te worden beschermd tegen direct zonlicht.
3. De abonnee is verplicht bij adreswijziging, beschadiging, vermissing of verloren gaan van de werken de Kunstuitleen hiervan direct op de hoogte te stellen.
4. Indien de abonnee nalatig blijft leengelden te voldoen is de Kunstuitleen gerechtigd met inachtneming van terzake geldende voorschriften, en onverminderd de verder aan ons toekomende rechten, boven de verschuldigde hoofdsom de wettelijke rente, vanaf 14 dagen na factuurdatum, in rekening te brengen.
5. Alle kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die voortvloeien uit het niet nakomen door de abonnee van enige verplichtingen, voor hem uit deze overeenkomst voorvloeiende, zijn geheel voor rekening van de abonnee. De buitengerechtelijke incassokosten belopen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40.
6. De abonnee dient zelf zorg te dragen voor de verzekering van de kunstwerken.
7. De kunstuitleen kan eventueel het kunstwerk voor u vervoeren en rekent daar € 10 per rit voor.
8. Als het spaartegoed niet binnen 3 jaar besteed is, na beλindiging van het lidmaatschap, vervalt het aan de Kunstuitleen.

 

terug