Educatie:

Scholen kunnen ook lid worden van de Kunstuitleen.  Voor 5,25 (per kunstwerk, per maand) heeft u een kunstwerk in het lokaal of in de centrale hal. We laten kinderen zelf de keuze maken voor een kunstwerk en begeleiden dat proces.

Binnen Vianen kunt u met de klas of met een groepje kinderen de Kunstuitleen bezoeken. De scholen buiten Vianen bezoeken we met onze “Kunstbus”. We maken dan een selectie van 10 tot 15 kunstwerken, die we uitzetten in de klas of in een centrale ruimte. In de begeleiding kunnen diverse kunstonderwerpen aan bod komen: van realistisch tot abstract, diverse kunsttechnieken, kleur, voorstelling enz. De leerkracht kan natuurlijk zelf ook onderwerpen aandragen, we passen onze selectie van kunstwerken dan aan. Een bezoekje is (in overleg) meestal 2 keer per schooljaar en duurt ongeveer 45 minuten.

Meer informatie is te verkrijgen bij:

Kunstuitleen Vianen, Spekdam 2, 4132 BP Vianen
Openingstijden: Vrijdag 14.00 tot 20.00 uur
Laatste Zaterdag van de maand 11.00 tot 16.00 uur

 HOME