De kunstuitleen Vianen voor bedrijven

Uiterlijk, aankleding en inrichting zijn het visitekaartje van een bedrijf. In één oogopslag krijgt de bezoeker een beeld van datgene waar u voor staat. Een levendige en stimulerende werkplek is goed voor de mensen die er werken en dus goed voor de onderneming. Als directie heeft u er alle belang bij dat uw bedrijf uitstraalt wat u wilt overbrengen en dat uw werknemers er zich prettig voelen. Kunst kan daarbij een positief hulpmiddel zijn.

 

De Kunstuitleen beschikt over een grote collectie actuele kunstwerken, waaronder grafiek,glas schilderijen en beelden. De collectie wordt continue uitgebreid en vernieuwd, zodat het aanbod divers en up-to-date blijft.

Wij bieden u:
* vrijblijvend advies
* samenstelling van een huur-collectie
* vervoer en plaatsing van de werken
* informatie over kunst en kunstenaars
* bemiddeling kunstopdrachten en-/of relatiegeschenken.

Advies
Voor velen is het moeilijk te beoordelen of kunst wel wat voor hen is. Het is daarom handig eerst een afspraak te maken, voor vrijblijvend advies, met een van onze medewerkers. Wij komen graag een keer bij u langs om u met behulp van catalogi van onze kunstwerken te laten zien wat de mogelijkheden zijn.

Keuze van een collectie
In de Kunstuitleen zelf of d.m.v. de catalogus, kunt u kiezen welke kunstwerken u wilt huren. Als extra service voor bedrijven doen wij daarvoor graag een voorstel. Dat kan een x-aantal werken van één bepaalde kunstenaar zijn, maar ook werken van meerdere kunstenaars rond een bepaald thema.

Plaatsing
De kunstwerken worden bij u bezorgd en door ons voor u opgehangen. U hoeft er alleen maar van te genieten. Ten behoeve van de bevestiging geven wij graag advies over ophangsystemen. U kunt die ook bij ons aanschaffen. Kunstwerken worden verhuurd per jaar, de termijn kan met een half jaar worden verlengd. Tussentijds wisselen is mogelijk tegen extra kosten van € 34,- per uur per medewerker.

Informatie
U ontvangt van de Kunstuitleen als u dat wenst, een (wissel) map met informatie over de kunstenaars die in uw bedrijf vertegenwoordigd zijn. Bij iedere kunstwisseling wordt de map van nieuwe informatie voorzien.

Tarieven

 Het tarief voor werken met een waarde tot € 450 bedraagt
  € 6,30 per maand.(€ 75,60 per jaar)

    Het tarief voor kunstwerken met een waarde van € 450 tot € 900 bedraagt
  € 8,40 per maand. (€ 100,80 per jaar)

    Het tarief voor kunstwerken met een waarde van € 900 tot € 1500 bedraagt
  € 10,50 per maand. (€ 126 per jaar)

    Het tarief voor kunstwerken met een waarde van  € 1500 tot € 2300 bedraagt
   € 14,70 per maand (€ 176,40 per jaar)

    Het tarief voor kunstwerken met een waarde van  € 2300 tot € 3200 bedraagt
   € 20,- per maand (€ 240 per jaar)

    Het tarief voor kunstwerken met een waarde boven  € 3200 bedraagt
   € 26,- per maand (€ 312 per jaar)

Zelf halen en brengen
U kunt als bedrijf ook zelf kunstwerken uitzoeken in de Kunstuitleen. U zorgt voor vervoer en plaatsing van de kunstwerken . Na een jaar dienen de kunstwerken weer gewisseld te worden. Het tarief voor deze manier van huren bedraagt hetzelfde als de particulieren tarieven € 5,25 ,€ 7,35,€ 9,45, € 12,60 € 18,10 of € 24,- per maand.

De genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

N.B. De kosten van Kunst huren zijn voor bedrijven volledig aftrekbaar van de belasting!

Regelementen en voorwaarden van De KUNSTUITLEEN

1. De abonnee dient goed voor de werken te zorgen tijdens de verhuurperiode.
2. Indien het bedrijf de kunstwerken zelf uitzoekt en plaatst moet rekening gehouden worden met de locatie waar de kunstwerken geplaatst worden.
Ze mogen niet in de directe omgeving van een warmtebron of vochtige plaats worden opgehangen c.q. geplaatst en dienen zoveel mogelijk te worden beschermd tegen direct zonlicht.
3. De abonnee is verplicht bij adreswijziging, beschadiging, vermissing of verloren gaan van de werken de Kunstuitleen hiervan direct op de hoogte te stellen.
4. Indien de abonnee nalatig blijft huurgelden te voldoen is de Kunstuitleen gerechtigd met inachtneming van ter zake geldende voorschriften, en onverminderd de verder aan ons toekomende rechten, boven de verschuldigde hoofdsom een vertragingsrente volgens de wettelijke bepalingen, vanaf 8 dagen na factuurdatum, in rekening te brengen.
5. Alle kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die voortvloeien uit het niet nakomen door de abonnee van enige verplichtingen, voor hem uit deze overeenkomst voorvloeiende, zijn geheel voor rekening van de abonnee.
De buitengerechtelijke incassokosten belopen 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro
6. De abonnee dient zelf zorg te dragen voor de verzekering van de kunstwerken.

HOME